Privacyverklaring voor gegevens

Deze privacyverklaring beschrijft ons huidige beleid en onze praktijken met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u rechtstreeks en/of via de website hebben verzameld.

De term “persoonsgegevens" verwijst naar persoonlijk identificeerbare informatie over u, zoals uw naam, geboortedatum, informatie over gezondheid, e-mailadres of postadres en telefoonnummer.

Gegevensbescherming - Gebruik van uw persoonlijke informatie

Via onze website verstrekte persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring en in het toestemmingsformulier vermelde doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

  • voor het beheer van de website;
  • om u in staat te stellen gebruik te maken van de op de website aangeboden diensten;
  • om contact met u op te nemen via e-mail, sms, telefoon of reguliere post als u hierin hebt toegestemd of hierom hebt gevraagd en om u via de website bestelde goederen of diensten te kunnen leveren;
  • om onderzoeken, studies en evaluaties te kunnen uitvoeren;
  • om alle andere redenen waarmee u hebt ingestemd.

Gegevensbescherming - Hoe is uw persoonlijke informatie beveiligd

Om onbevoegde toegang te voorkomen, de juistheid van gegevens te garanderen en verzekerd te zijn van een juist gebruik van de informatie hebben wij fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures ingevoerd om de online verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

De medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn opgeleid om dergelijke gegevens correct en in overeenstemming met onze beveiligingsprotocollen en de strenge normen van vertrouwelijkheid te verwerken. Hoewel we geen garantie kunnen verlenen tegen verlies, misbruik, onbevoegde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, proberen we deze nadelige gebeurtenissen te voorkomen.

Gegevensbescherming - Uw rechten en plichten

U kunt ons of een door ons gelaste derde verzoeken om:

  • u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, het doel van de verwerking, voor wie de gegevens bestemd zijn en alle beschikbare informatie over de herkomst van dergelijke gegevens;
  • uw door ons of door ons gelaste derden geregistreerde persoonsgegevens te corrigeren, te wissen, of te blokkeren als deze onjuist of misleidend blijken te zijn;
  • uw door ons of door ons gelaste derden geregistreerde persoonsgegevens te corrigeren, te wissen, of te blokkeren als deze onjuist of misleidend blijken te zijn;
  • U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken, die u hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke informatie. Als u hebt gevraagd om informatie te krijgen van ons, bv. nieuwsbrieven, enz., en verder geen informatie meer wenst te ontvangen, kunt u gemakkelijk de keuze om verdere informatie te krijgen, opzeggen.

Deze verzoeken worden in behandeling genomen wanneer zij schriftelijk naar het adres van LEO Pharma bv worden gestuurd:

Wilt u ons s.v.p. zo snel mogelijk op de hoogte brengen als uw persoonsgegevens, waarover wij of een door ons gecontracteerde partij beschikken, wijzigen zodat we onze informatie actueel kunnen houden (leo-pharma.nl@leo-pharma.com)

Databeheerder en dataverwerker / hostingbedrijf

De verantwoordelijke databeheerder van deze website is LEO Pharma A/S.

De dataverwerker en het hostingbedrijf van uw persoonsgegevens is:

DIS/PLAY A/S
Staunings Pl. 3, 1607 København V
Kopenhagen - Denemarken

dat gegevens naar LEO Pharma doorstuurt in geanonimiseerde vorm.

De gegevens voor de psoriasis helpdesk worden tevens beheerd door ApotheekZorg, zij beantwoorden de inkomende en uitgaande telefoontjes.

De gegevens voor de psoriasis nieuwsbrief worden ook beheerd door ApotheekZorg, (opslag e-mailadressen) en ValueProof (verzenden nieuwsbrief).

Vragen

Neem voor verzoeken of vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met LEO Pharma (leo-pharma.nl@leo-pharma.com)

LEO Pharma bv
John M. Keynesplein 5
1066 EP Amsterdam
020 510 4141