Uw behandeling en uw verwachtingen

Het is goed om te weten wat u van uw psoriasisbehandeling kunt verwachten en wat de mogelijke bijwerkingen kunnen zijn

Weet waar u op kunt letten bij bijwerkingen

Als u soms bezorgd bent over mogelijke bijwerkingen van uw behandeling, dan bent u niet de enige.
Bezorgd zijn over bijwerkingen is heel normaal. Het komt vaak voor dat mensen die een psoriasisbehandeling krijgen voorgeschreven, bang zijn dat deze meer kwaad dan goed doet of, de angst dat er na verloop van tijd bijwerkingen optreden bij langdurig gebruik.

Weten wat u kunt verwachten

Bij het afwegen van de mogelijke bijwerkingen is het belangrijk om een juist beeld te hebben van de behandeling. Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen hebben. Dat betekent echter niet dat iedereen die de middelen gebruikt er last van zal hebben.
Alle geneesmiddelen zijn zorgvuldig onderzocht door nationale, onafhankelijke gezondheidsautoriteiten en door de farmaceutische bedrijven, om er zeker van te zijn dat ze effectief zijn en goed worden verdragen. Ook worden de mogelijke bijwerkingen in kaart gebracht.
Voordat een medicijn een vergunning krijgt en mag worden gebruikt, worden veel strenge testen en klinische studies doorlopen en moet er duidelijk zijn aangetoond dat de verwachte voordelen van de behandeling opwegen tegen mogelijke risico’s. Veel mogelijke geneesmiddelen komen niet door alle testen heen en komen dus nooit in de handel. De goedgekeurde behandelingen voldoen aan de opgegeven norm. Als u twijfelt of u een bijwerking ervaart van uw psoriasismedicatie dan kunt u het best contact opnemen met uw arts

Hoewel lang niet iedereen bijwerkingen heeft van de behandeling, is het goed om te weten welke deze zijn en waarop u moet letten. In de bijsluiter van uw geneesmiddel vindt u een volledig overzicht. Als u een bijwerking krijgt en u wilt stoppen, bespreek dit eerst met uw arts. Bij sommige behandelingen kan het advies zijn om de behandeling langzaam af te bouwen.

Vraag bij twijfel advies aan uw arts

Bang zijn voor bijwerkingen is heel normaal. Maar het is altijd beter om beslissingen te nemen op basis van feiten en niet op basis van angst. Probeer daarom op de hoogte te blijven van psoriasis en de behandelingsopties en betrek altijd uw arts bij al uw beslissingen.
Het is belangrijk dat u altijd contact opneemt met uw arts als u onverwachte reacties krijgt op een geneesmiddel dat u gebruikt.

Omgaan met mogelijke bijwerkingen

Als blijkt dat u bijwerkingen ervaart door de behandeling, kan uw arts u helpen om een plan op te stellen om deze bijwerkingen aan te pakken, en om de voor- en de nadelen af te wegen en zo een weloverwogen beslissing te nemen over de vraag of u de behandeling moet voortzetten of misschien iets anders moet proberen.