Weet welke zaken van invloed kunnen zijn op uw psoriasis

Weet dat psoriasis door bepaalde factoren kan opvlammen of verergeren

Factoren die de psoriasis kunnen verergeren

Hoewel de exacte oorzaak van psoriasis nog niet bekend is, wordt aangenomen dat genetische (familiaire) en omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling ervan.

Onderzoek wijst uit dat de kans op het krijgen van psoriasis 10% bedraagt bij iemand met één ouder met psoriasis.
Bij iemand met twee ouders met psoriasis, is deze kans 50%. Toch zal niet iedereen die de genetische aanleg heeft voor psoriasis, de aandoening krijgen. Inwendige of uitwendige uitlokkende factoren, 'psoriasis -triggers’ genoemd, kunnen ook bijdragen tot de ontwikkeling of een opvlamming van plekken (plaques).

Triggers verschillen per persoon - wat bij de een psoriasis opwekt, heeft bij de ander geen gevolgen

Weet welke factoren van invloed zijn op psoriasis zodat u hiermee rekening kunt houden

Externe factoren

Externe factoren die de huid beschadigen zoals zonverbranding, vaccinaties en schrammen kunnen in sommige gevallen nieuwe psoriasisplekken tot gevolg hebben. De huidreactie op deze externe factoren noemen we het Köbner-fenomeen. Dit is vernoemd naar een arts in de 19e eeuw, die ontdekte dat hij nieuwe psoriasisplekken kreeg op plaatsen waar hij door zijn paard was gebeten.
Andere huidbeschadigingen en -ziekten die mogelijk psoriasis kunnen opwekken, zijn bijvoorbeeld tatoeage, piercing of ontharing met was. Maar ook zelfs kleine sneetjes of schrammen zorgen bij sommige mensen voor verergering.

Inwendige factoren

Inwendige factoren kunnen zijn: emotionele stress en een reactie door bepaalde geneesmiddelen zoals lithium, bètablokkers, corticosteroïden en antimalariamiddelen. Sommige infecties, vooral bacteriële streptokokkeninfecties (keelontsteking), kunnen ook een trigger zijn van psoriasis. 

Triggers zijn anders voor elk persoon: wat bij de ene psoriasis opwekt, heeft bij de andere geen gevolgen. Om uit te zoeken wat bij u opvlammingen van psoriasis veroorzaakt, kunt u het beste uw ervaringen bijhouden en deze bespreken met uw arts. Wanneer u een opvlamming ervaart, ga dan goed na welke factoren hierbij mogelijk een rol hebben kunnen spelen. Uw arts is ervaren in het vinden van mogelijke psoriasis-triggers en kan u helpen precies vast te stellen wat uw probleem kan zijn.